Toto téma obsahuje postup, pomocí kterého můžete zobrazit podrobné informace o ovladačích zařízení, které běží na vašem počítači.

Tento postup lze provádět prostřednictvím jakéhokoli uživatelského účtu. Pouze členové skupiny Administrators však mohou provádět změny na libovolných zařízeních nebo jejich ovladačích.

Chcete-li zobrazit informace o ovladači zařízení
  1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

  2. Nalezněte požadované zařízení, klikněte na něj pravým tlačítkem a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Na kartě Ovladač jsou zobrazeny informace o aktuálně nainstalovaném ovladači.

  4. Klikněte na tlačítko Podrobnosti.

    Zobrazí se stránka Podrobnosti o souborech ovladače obsahující seznam jednotlivých souborů, z kterých se ovladač skládá.


Obsah