Toto téma obsahuje postup, pomocí kterého se lze vrátit ke starší verzi ovladače zařízení.

Novější verze ovladače zařízení často přidává další funkce a opravuje problémy, objevené ve starších verzích. Návrat ke staršímu ovladači může způsobit ztrátu těchto nových funkcí a obnovit problémy vyřešené novější verzí.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Podrobnosti najdete v tomto tématu v části Další informace.

Chcete-li se vrátit k předchozí verzi ovladače
  1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

  2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení, pro které chcete vrátit předchozí verzi ovladače a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Klikněte na kartu Ovladače.

  4. Klikněte na tlačítko Vrátit změny ovladače.

  5. V dialogovém okně Návrat k balíčku ovladače klikněte na tlačítko Ano.

Další požadavky
  • Ve výchozím nastavení je pro úpravu ovladačů zařízení v počítači nutné alespoň členství ve skupiněAdministrators nebo v ekvivalentní skupině. Běžný uživatel může upravovat balíček ovladače pouze tehdy, je-li třída instalace zařízení pro daný ovladač uvedena v zásadách počítače Povolit jiným uživatelům než správcům instalaci ovladačů pro tyto třídy zařízení. Více informací naleznete v části Konfigurace zásad počítače umožňující uživatelům bez oprávnění správce instalovat určitá zařízení.

  • Tlačítko Vrátit změny ovladače je dostupné, pouze pokud byla nainstalována předchozí verze ovladače. Pokud je aktuální ovladač zařízení tím jediným, který kdy byl na tomto počítači nainstalován, tlačítko Vrátit změny ovladače není dostupné.


Obsah