Toto téma obsahuje postupy, pomocí kterých lze zobrazit informace o zařízení.

Tento postup lze provádět prostřednictvím jakéhokoli uživatelského účtu. Pouze členové skupiny Administrators však mohou provádět změny na libovolných zařízeních nebo jejich ovladačích.

Zobrazení stavu zařízení

Stav zařízení popisuje, jestli má zařízení nainstalované ovladače a jestli je systém Windows schopný se zařízením komunikovat.

Chcete-li zobrazit stav zařízení
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. Dvakrát klikněte na typ zařízení, které chcete zobrazit.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na požadované zařízení a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Oblast Stav zařízení na kartě Obecné popisuje aktuální stav.

  Poznámka

  Pokud se na zařízení vyskytují problémy, je zobrazen typ problému. Může být také zobrazen kód, číslo problému a navrhované řešení. Kliknutím na tlačítko Vyhledat řešení, pokud je k dispozici, je také možné odeslat Hlášení o chybě systému Windows společnosti Microsoft.

Zobrazení zařízení podle typu, připojení k počítači nebo používaných prostředků

Ve výchozím nastavení jsou zařízení zobrazena ve skupinách podle jejich typu. Zařízení je také možné zobrazit podle jejich připojení k počítači, například podle sběrnice, ke které jsou připojeny. Zařízení lze také zobrazit podle prostředků, které používají.

Chcete-li zobrazit zařízení podle typu, připojení nebo používaných prostředků
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. V nabídce Zobrazit klikněte na jednu z možností uvedených v následující tabulce:

  Parametr Popis

  Zařízení podle typu

  Zobrazí zařízení podle typu nainstalovaného zařízení jako je například monitor nebo myš. Toto je výchozí zobrazení. Po dvojitém kliknutí na typ zařízení jsou pod typem zařízení uvedeny názvy všech připojení.

  Zařízení podle připojení

  Zobrazí zařízení podle toho, jak jsou připojena k počítači. Každé zařízení je uvedeno pod hardwarem, ke kterému je připojeno. Pokud je například uvedena karta SCSI (small computer system interface), zařízení připojená ke kartě SCSI jsou vypsaná pod ní.

  Prostředky podle typu

  Zobrazí všechny přidělené prostředky podle typu zařízení, které tyto prostředky používá. Typy prostředků jsou:

  • Kanály přímého přístupu do paměti (DMA)

  • Vstupně/výstupní porty

  • Požadavek přerušení (IRQ)

  • Adresy paměti

  Prostředky podle připojení

  Zobrazí všechny přidělené prostředky podle typu připojení.

Podrobnější informace o tom, jak zobrazit zařízení podle jejich třídy instatalce, naleznete v tématu Konfigurace zásad počítače umožňující uživatelům bez oprávnění správce instalovat určitá zařízení.

Zobrazení skrytých zařízení

Nejběžnějším typem skrytého zařízení je zařízení, jehož ovladač je nainstalován, ale které není aktuálně připojeno. Pro zobrazení skrytých zařízení v počítači postupujte následovně.

Chcete-li zobrazit skrytá zařízení
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Zobrazit skrytá zařízení.


Obsah