Při nasazení více serverů DHCP, které obsluhují stejný obor, lze pro vyrovnanou distribuci adres oboru použít pravidlo 80/20.

Použití více serverů DHCP ve stejné podsítí zvyšuje odolnost proti chybám při obsluhování klientů DHCP v této podsíti. Použijete-li dva servery DHCP a jeden server není k dispozici, lze použít druhý server a pokračovat v zapůjčování nových adres nebo obnovování stávajících zapůjčení.

Obvyklým postupem při vyrovnávání zatížení jedné sítě a jednoho rozsahu adres oboru mezi dvěma servery DHCP je distribuovat 80 procent adres jedním serverem DHCP a zbývajících 20 procent druhým serverem.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Doporučené úkoly pro roli serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server® 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah