Služba Server DHCP je aplikace podporující rozhraní clusteru. Další spolehlivost serveru DHCP (nebo MADCAP) lze implementovat nasazením clusteru serverů DHCP pomocí Clusterové služby.

Díky podpoře clusterů pro protokol DHCP lze implementovat místní metodu převzetí služeb při selhání serveru DHCP s větší odolností proti chybám. Odolnost proti chybám lze zvýšit také kombinací clusteru serverů DHCP a konfigurací vzdáleného převzetí služeb při selhání, například použitím konfigurace rozděleného oboru.

Požadavky pro nastavení clusterového prostředku DHCP

Služba Server DHCP vyžaduje při použití v serverovém clusteru následující typy prostředků:

  • disk

  • IP adresa

  • Název

V tomto typu konfigurace je virtuální IP adresa definována pro prostředek IP adresy pomocí nástroje Správce clusteru. Tato adresa musí být statická IP adresa, nikoli adresa získaná z jiného serveru DHCP.

Služba Server DHCP potom vytvoří vazbu k této virtuální adrese IP. Pomocí této IP adresy je potom nutné autorizovat službu Server DHCP ve službě Active Directory, aby pracovala správně a poskytovala služby klientům v síti.

Po nastavení virtuální IP adresy pomocí konfigurace clusteru je nutné konfigurovat IP adresy jednotlivých síťových adaptérů nainstalovaných ve všech uzlech (na všech serverech v clusteru). Vzhledem k tomu, že služba Server DHCP nevytvoří vazby k IP adresám adaptérů, lze adresy poskytnout prostřednictvím protokolu DHCP nebo je konfigurovat staticky. Použijete-li statickou konfiguraci, je nutné nastavit IP adresy každé propojené dvojice síťových adaptérů (propojení mezi uzly) tak, aby byly ve stejné podsíti.

Adresy, které jsou konfigurovány staticky pomocí vlastností protokolu TCP/IP z Centra síťových připojení, lze zobrazit také pomocí vlastností vazeb serverů v konzole DHCP. V případě clusteru serverů DHCP však tyto informace o vazbách neodpovídají virtuální adrese IP použité pro serverový cluster. Toto nastavení proto není použito.

Je-li pro clusterový server DHCP vytvořen obor, je nutné vyloučit virtuální IP adresy použité v kontextu clusteru, aby nebyly distribuovány klientům. Navíc je nutné na sdíleném disku nakonfigurovat pomocí nástroje Správce clusteru cestu k databázi, cestu k souboru protokolu auditu a cestu k záloze databáze.

Poznámka

Databáze Jet, na níž je služba Server DHCP závislá, nepodporuje clustery. Pokud služba Server DHCP nemá přístup k databázi DHCP v clusteru, bude služba hlásit tisíce chyb ESSENT aplikačního protokolu a služba DHCP clusteru bude přerušena.

Poznámka

   Pokud potřebujete pouze vzdáleně spravovat clustery serverů DHCP nasazené ve vzdálených počítačích, lze k tomuto účelu použít nástroj Správce clusteru.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Doporučené úkoly pro roli serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah