Brána Windows Firewall je stavovou hostitelskou branou, která blokuje všechny nevyžádané příchozí přenosy protokolu TCP/IP, včetně přenosů protokolu IPv4 (Internet Protocol version 4) a IPv6 (Internet Protocol version 6). Povolíte-li u serveru bránu Windows Firewall a chcete spravovat server pomocí nástroje pro vzdálenou správu, je obvykle nutné konfigurovat nastavení brány Windows Firewall na serveru tak, aby server mohl přijímat nevyžádané přenosy z nástroje pro vzdálenou správu. Pokud je v počítači, ve kterém je spuštěn nástroj pro vzdálenou správu, povolena brána Windows Firewall, bude pravděpodobně nutné konfigurovat nastavení brány Windows Firewall také v tomto počítači. Nastavení brány Windows Firewall lze konfigurovat ručně, doporučujeme však použít Průvodce konfigurací zabezpečení (SCW).

Používáte-li nástroj pro vzdálenou správu s bránou Windows Firewall, je obvykle nutné přidat do seznamu výjimek brány Windows Firewall program nebo port. Jestliže přidáte program nebo port do seznamu výjimek, brána Windows Firewall povolí nevyžádané příchozí přenosy, které jsou určeny pro daný program nebo procházejí přes daný port. V některých případech bude pravděpodobně nutné konfigurovat nastavení registru nebo povolit jednu z předem nakonfigurovaných výjimek brány Windows Firewall, jako je například výjimka Sdílení souborů a tiskáren nebo Vzdálená správa.

Upozornění

Výjimka Vzdálená správa umožňuje přenosy přes několik portů, což zvyšuje možnost útoku na počítač. Přečtěte si informace v dokumentaci k bráně Windows Firewall, abyste se seznámili s riziky při použití výjimky Vzdálená správa. Nesprávná úprava registru může vážně poškodit systém. Před prováděním změn v registru zálohujte veškerá cenná data v počítači.

Chcete-li server DHCP spravovat vzdáleně z jiného serveru DHCP nebo pomocí sady nástrojů pro správu, přidejte na cílovém serveru do seznamu výjimek brány Windows Firewall program Tcpsvcs.exe a porty UDP 67 a 2535.

Při instalaci a po instalaci role serveru DHCP jsou povolena následující pravidla výjimky příchozího provozu brány firewall, umožňující vzdálenou správu serveru DHCP.

  • Server DHCP (RPC-In)

  • Server DHCP (RPCCS-In)

Pokud je role serveru DHCP odinstalována, budou pravidla výjimky příchozího provozu brány firewall odebrána, což zakáže vzdálenou správu.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Doporučené úkoly pro roli serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP a bráně Windows Firewall pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server® 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah