Množina oborů je funkce správy serverů DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) se systémem Windows Server 2008, které vytváříte a spravujete pomocí modulu snap-in DHCP konzoly Microsoft Management Console. Pomocí množiny oborů můžete seskupit více oborů do jediné entity správy. Díky této funkci má server DHCP následující možnosti:

 • Podporuje klienty DHCP v jednom segmentu fyzické sítě (jako například jeden segment sítě LAN typu Ethernet), kde je použito více logických sítí IP. Pokud je v každé fyzické síti nebo podsíti použito více logických sítí IP, jsou takové konfigurace často nazývány sítě multinet.

 • Podporuje vzdálené klienty DHCP umístěné na vzdálené straně přenosových agentů DHCP a BOOTP (kde síť na vzdálené straně přenosového agenta využívá sítě multinet).

V konfiguracích sítí multinet můžete používat množiny oborů DHCP k seskupování a aktivaci jednotlivých rozsahů IP adres použitých v síti. Tímto způsobem může server DHCP aktivovat a poskytovat zapůjčení z více oborů klientům v jedné fyzické síti.

Množiny oborů mohou řešit určité typy potíží s nasazováním protokolu DHCP v sítích multinet, včetně následujících situací:

 • Dostupný fond adres pro právě aktivní obor je téměř vyčerpán a do sítě je třeba přidat další počítače. Původní obor obsahuje plně adresovatelný rozsah pro jednu síť IP konkrétní třídy adres. Je třeba použít jiný rozsah IP adres k rozšíření adresového prostoru pro stejný segment fyzické sítě.

 • Klienti musí být v průběhu času migrováni do nového oboru (například kvůli přečíslování aktuální sítě IP z rozsahu adres použitého v existujícím aktivním oboru do nového oboru, který obsahuje jiný rozsah IP adres).

 • Chcete použít dva servery DHCP ve stejném segmentu fyzické sítě ke správě samostatných logických sítí IP.

Konfigurace množin oborů pro sítě multinet

Následující část obsahuje ukázku, jak může být jedna síť DHCP skládající se původně z jednoho segmentu fyzické sítě a jednoho serveru DHCP rozšířena na použití množin oborů pro podporu konfigurací sítě multinet.

Příklad 1: Nesměrovaný server DHCP (před množinou oborů)

V tomto příkladu malá síť LAN s jedním serverem DHCP podporuje jednu fyzickou podsíť (Podsíť A). Server DHCP v této konfiguraci je omezen na zapůjčování adres klientům ve stejné fyzické podsíti.

Následující obrázek ukazuje tuto vzorovou síť v jejím původním stavu. V tomto bodě nebyla přidána žádná množina oborů a k poskytování služeb všem klientům DHCP v síti je použit jeden obor (Obor 1).

Jedna podsíť a server DHCP (před množinou oborů)

Příklad 2: Množina oborů pro nesměrovaný server DHCP podporující místní sítě multinet

Chcete-li zahrnout sítě multinet implementované pro klientské počítače v podsíti A, tj. ve stejném segmentu sítě, kde je umístěn server DHCP, můžete nakonfigurovat množinu oborů, která jako členy obsahuje původní obor (Obor 1) a další obory pro logické sítě multinet, pro které potřebujete přidat podporu (Obor 2 a Obor 3).

Tento obrázek ukazuje konfiguraci oboru a množiny oborů podporující sítě multinet ve stejné fyzické síti (Podsíť A), kde je umístěn server DHCP.

Množina oborů pro nesměrovaný server DHCP

Příklad 3: Množina oborů pro směrovaný server DHCP s přenosovým agentem podporujícím vzdálené sítě multinet

Chcete-li zahrnout sítě multinet implementované pro klientské počítače v podsíti B, tj. v segmentu vzdálené sítě umístěném přes směrovač ze serveru DHCP v podsíti A, můžete nakonfigurovat množinu oborů, která jako členy obsahuje další obory pro logické sítě multinet, pro které potřebujete přidat vzdálenou podporu (Obor 2 a Obor 3).

Protože jsou sítě multinet určeny pro vzdálenou síť (Podsíť B), původní obor (Obor 1) nemusí být součástí přidané množiny oborů.

Tento obrázek ukazuje konfiguraci oboru a množiny oborů podporující sítě multinet ve vzdálené fyzické síti (Podsíť B), kde není server DHCP. Na serverech DHCP je k podpoře klientů ve vzdálených podsítích používán přenosový agent DHCP.

Množina oborů pro směrovaný server DHCP

Vytvoření množiny oborů

Pomocí tohoto postupu můžete vytvořit množinu oborů DHCP.

K provedení tohoto postupu je požadováno minimálně členství ve skupině Administrators nebo DHCP Administrators.

Vytvoření množiny oborů
 1. Otevřete modul snap-in DHCP.

 2. Ve stromu konzoly klikněte na server DHCP, který chcete konfigurovat.

 3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Nová množina oborů.

  Tato možnost nabídky se zobrazí, pouze pokud je na serveru DHCP vytvořen alespoň jeden obor, který aktuálně není součástí množiny oborů.

 4. Postupujte podle pokynů Průvodce vytvořením množiny oborů.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Konfigurace nastavení role serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah