Při přidání role serveru DHCP ve Správci serveru lze zadat, zda je pro aplikace v síti požadována služba WINS či nikoli. Služba WINS primárně podporuje klienty se staršími verzemi systému Windows a aplikacemi, které používají rozhraní NetBIOS. Systémy Windows 2000, Windows XP, Windows Vista®, Windows Server 2003 a Windows Server® 2008 používají kromě názvů pro rozhraní NetBIOS také názvy DNS. Prostředí obsahující počítače, které používají názvy pro rozhraní NetBIOS, i počítače, které používají názvy domén, musí obsahovat servery WINS i servery DNS.

Pokud všechny síťové počítače používají systémy Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 a nejsou podporovány žádné aplikace vyžadující názvy pro rozhraní NetBIOS, použijte pro překlad adres pouze službu DNS. Než se však rozhodnete vyřadit nebo nenainstalovat servery WINS, identifikujte všechny počítače nebo aplikace, které používají rozhraní NetBIOS a určete, jaké následky bude mít odstranění rozhraní NetBIOS. Můžete zjistit, že důležitá aplikace používá rozhraní NetBIOS a aktuálně není k dispozici žádná jiná alternativa. V takovém případě je nutné nadále používat službu WINS. Například starší verze určitých aplikací, jako je Microsoft® Systems Management Server (SMS) a konfigurace pošty klienta a serveru Microsoft® BackOffice®, které využívají Exchange Server, mohou vyžadovat názvy pro rozhraní NetBIOS.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Konfigurace nastavení role serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP a službě WINS určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server® 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah