Tento postup můžete použít k přesunu databáze DHCP z jednoho serveru (zdrojový server) na jiný server (cílový server).

K provedení tohoto postupu je na zdrojových a cílových serverech DHCP požadováno minimálně členství ve skupině Administrators nebo DHCP Administrators.

Přesun databáze a konfigurace databáze DHCP ze serveru se systémem Windows Server 2003 na jiný server se systémem Windows Server 2008 R2
 1. Přihlaste se ke zdrojovému serveru DHCP.

 2. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Spustit, zadejte řetězec cmd do pole Otevřít a potom klikněte na tlačítko OK.

 3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Zálohovat.

 4. Zadejte příkaz netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Nainstalujte službu serveru DHCP na cílový server DHCP. Další informace o instalaci serveru DHCP naleznete v tématu Instalace role serveru DHCP.

 6. Přihlaste se k cílovému serveru DHCP.

 7. Zkopírujte exportovaný soubor databáze DHCP na místní pevný disk na cílovém serveru DHCP.

 8. Zkontrolujte, zda je na cílovém serveru DHCP spuštěna služba DHCP.

 9. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Spustit, zadejte řetězec cmd do pole Otevřít a potom klikněte na tlačítko OK.

 10. Otevřete konzolu DHCP.

 11. Ve stromu konzoly klikněte na možnost DHCP.

 12. V nabídce Akce klikněte na příkaz Autorizovat.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Doporučené úkoly pro roli serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah