Konfigurace role serveru DHCP ve Správci serveru se provádí na sedmi obrazovkách. Názvy těchto obrazovek jsou níže uvedeny tučně a za každým názvem je odkaz na příslušné téma nápovědy.

Obrazovka 1: Server DHCP

Přehled služby DHCP

Další informace o přidávání oborů

Integrace služby DHCP se službou DNS

Obrazovka 2: Nastavení DNS IPv4

Další informace o nastavení serveru DNS->Integrace služby DHCP se službou DNS

Obrazovka 3: Nastavení serveru WINS IPv4

Další informace o nastavení serveru WINS

Obrazovka 4: Obory DHCP

Další informace o přidávání oborů

Obrazovka 5: Konfigurovat bezstavový režim DHCPv6

Další informace o bezstavovém režimu DHCPv6

Obrazovka 6: Nastavení serveru DNS IPv6

Integrace služby DHCP se službou DNS

Obrazovka 7: Autorizovat server DHCP

Další informace o autorizaci serverů DHCP ve službě AD DS

Další zdroje

Další informace o požadavcích a konfiguraci skupin zabezpečení naleznete v tématuDalší informace o skupinách zabezpečení DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah