Rozdělení oboru mezi dva či tři servery je výhodné. Tímto způsobem lze snadněji zvládnout zahlcení přenosy DHCP. Pokud navíc dojde k selhání serveru, na síť to nemá vliv. Nejvýhodnější je pravděpodobně rozdělení v poměru 80/20.

Předpokládejme například obor třídy B 132.255.0.0 s rozsahem adres 132.255.0.1-132.255.255.255 a maskou podsítě 255.255.0.0. Jednou z možností je rozdělit zátěž mezi dva servery (SRV1 a SRV2). Server SRV1 má obor 132.255.0.1-132.255.255.255 s maskou 255.255.0.0. Rozsah vyloučení pro tento obor je 132.255.128.0-132.255.255.255. Server SRV2 má obor 132.255.0.1-132.255.255.255 s maskou 255.255.0.0. Rozsah vyloučení pro tento obor je 132.255.0.1-132.127.255.255. Obor lze obdobným způsobem rozdělit také mezi tři servery.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Doporučené úkoly pro roli serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server® 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah