Určitým typům serverů je nutné během instalace nebo po ní přiřadit statickou IP adresu a masku podsítě. Tyto servery zahrnují servery DHCP, DNS, WINS a všechny servery, které umožňují uživatelům přístup k síti Internet. Statickou IP adresu a masku podsítě je vhodné přiřadit také všem řadičům domény. Pokud počítač obsahuje více síťových adaptérů, je třeba každému adaptéru přiřadit zvláštní IP adresu.

Konfigurace protokolu IPv4 pro statické adresování
 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Ovládací panely, klikněte na panel Síť a Internet, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a nakonec klikněte na možnost Změnit nastavení adaptéru.

 2. Pravým tlačítkem klikněte na připojení, pro které chcete přidat statickou IP adresu, a klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Potvrďte dialogové okno Řízení uživatelských účtů a dvakrát klikněte na položku Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4).

 4. Klikněte na možnost Použít následující IP adresu a pak proveďte následující kroky:

  • V případě připojení k místní síti zadejte do polí IP adresa, Maska podsítě a Výchozí brána IP adresu, masku podsítě a výchozí adresy brán.

  • U všech dalších připojení zadejte do pole IP adresa IP adresu.

 5. Klikněte na možnost Použít následující adresy serverů DNS.

 6. Do polí Upřednostňovaný server DNS a Náhradní server DNS zadejte adresy primárního a sekundárního serveru DNS.

Jestliže chcete nastavit upřesňující možnosti statické adresy IPv4 pro připojení k místní síti, klikněte na tlačítko Upřesnit.

Konfigurace protokolu IPv6 pro statické adresování
 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Ovládací panely, klikněte na panel Síť a Internet, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a nakonec klikněte na možnost Změnit nastavení adaptéru.

 2. Pravým tlačítkem klikněte na připojení, pro které chcete přidat statickou IP adresu, a klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Potvrďte dialogové okno Řízení uživatelských účtů a dvakrát klikněte na položku Protokol TCP/IPv6 (Internet Protocol verze 6).

 4. Klikněte na možnost Použít následující adresu IPv6 a pak proveďte následující kroky:

  • V případě připojení k místní síti zadejte do polí Adresa IPv6, Délka prefixu podsítě a Výchozí brána IP adresu, délku prefixu podsítě a adresu výchozí brány.

  • U všech dalších připojení zadejte do pole Adresa IPv6 adresu IPv6.

 5. Klikněte na možnost Použít následující adresy serverů DNS.

 6. Do polí Upřednostňovaný server DNS a Náhradní server DNS zadejte adresy primárního a sekundárního serveru DNS.

Jestliže chcete nastavit upřesňující možnosti statické adresy IPv6 pro připojení k místní síti, klikněte na tlačítko Upřesnit.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Konfigurace nastavení role serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP a protokolu TCP/IP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah