Položka Podrobnosti

Náklady

Určuje hodnotu nákladů pro nastavení preferencí použití tohoto propojení lokalit namísto jiného propojení lokalit, které je schopné směrovat replikaci do stejné lokality.

Když je mezi dvěma lokalitami k dispozici více tras, bude replikace mezi lokalitami provedena u trasy s nejmenšími náklady. Pokud není řadič domény v době vytvoření topologie replikace k dispozici, což znamená, že replikace přes tuto lokalitu není možná, bude použita další trasa s nejnižšími náklady. Toto přesměrování je automatické, pokud jsou propojení lokalit přemostěná, což je výchozí nastavení.

Replikovat vždy po ___ minutách

Určuje dobu trvání v minutách mezi událostmi replikace přes toto propojení lokalit. K replikaci dochází s touto četností během doby, kdy je naplánováno, že bude replikace prostřednictvím tohoto propojení lokalit k dispozici.

Nejmenší interval replikace je 15 minut.

Změnit plán neboZobrazit plán

Chcete-li zkontrolovat nebo změnit plán tohoto propojení, klikněte na možnost Změnit plán.

Když jste přihlášeni s účtem, který nemá dostatečná pověření k změně plánu, budete mít k dispozici možnost Zobrazit plán.

Další informace


Obsah