Zásady skupiny umožňují přiřadit jeden nebo více skriptovacích souborů ke čtyřem aktivovaným událostem:

  • Spuštění počítače

  • Vypnutí počítače

  • Přihlášení uživatele

  • Odhlášení uživatele

Můžete použít skripty prostředí Windows PowerShell nebo vytvořit skripty v libovolném jiném jazyce podporovaném klientským počítačem. Používají se i jazyky podporované prostředím WHS (Windows Script Host), včetně jazyků VBScript a Jscript.

Tato kapitola obsahuje následující témata:

Další požadavky