Šablony pro správu jsou nastavení zásad týkajících se registru, které se zobrazí v Editoru místních zásad skupiny v uzlu Šablony pro správu uzlu Konfigurace počítače i uzlu Konfigurace uživatele. Tato hierarchie je vytvořena, když Editor místních zásad skupiny přečte soubory šablon pro správu založené na jazyku XML (soubory ADMX).

Tato kapitola obsahuje následující témata:

Další informace