Úpravy nastavení zásad šablon pro správu

 1. Pomocí Editoru místních zásad skupiny otevřete objekt místních zásad skupiny, který chcete upravit.

 2. Ve stromu konzoly klikněte pod složkou Šablony pro správu na složku obsahující nastavení zásad, která chcete konfigurovat.

 3. Ve sloupci Nastavení kliknutím na název nastavení zásad zobrazte popis tohoto nastavení zásad.

 4. Pokud chcete změnit aktuální stav tohoto nastavení zásad, dvakrát klikněte na název daného nastavení zásad.

 5. V dialogovém okně nastavení zásad klikněte na jednu z následujících možností:

  • Není nakonfigurováno: Registr není modifikován.

  • Povoleno: Registr odráží skutečnost, že bylo vybráno nastavení zásad.

  • Zakázáno: Registr odráží skutečnost, že nebylo vybráno nastavení zásad.

 6. Vyberte libovolné další požadované možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

Další informace

 • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

 • Modul snap-in Editor místních zásad skupiny obsahuje dvě větve uzlu Šablony pro správu. Nastavení pro HKEY_LOCAL_MACHINE se nacházejí ve větvi Konfigurace počítače a nastavení pro HKEY_CURRENT_USER se nacházejí ve větvi Konfigurace uživatele.

 • Pokud bude některá zásada počítače v konfliktu se zásadou uživatele, má obecně prioritu zásada počítače. Pokud ale autoři aplikace tento princip poruší, nemohou jej zásady skupiny nijak vynutit.

 • Nastavení zásad šablony pro správu se také říká nastavení zásad týkající se registru.

 • Editor místních zásad skupiny a modul snap-in Výsledná sada zásad jsou k dispozici v systému Windows Server 2008 R2 a v systémech Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate a Windows 7 Enterprise. Další informace naleznete na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (stránka může být v angličtině).

Další odkazy