Filtrování pomocí skupin zabezpečení

  1. Ve stromu konzoly Správa zásad skupiny rozbalte seznam Objekty zásad skupiny a klikněte na objekt GPO, u kterého chcete použít filtrování zabezpečení.

  2. V podokně výsledků na kartě Obor klikněte na tlačítko Přidat.

  3. Do pole Zadejte název objektu k výběru zadejte název skupiny, uživatele nebo počítače, který chcete přidat do filtru zabezpečení. Klikněte na tlačítko OK.

Další informace

  • Mají-li se nastavení tohoto objektu GPO vztahovat pouze na členy skupiny nebo skupin přidaných v kroku 3, musíte odebrat možnost Authenticated Users, pokud se tato skupina zobrazí na kartě Obor. Klikněte na kartu Obor, vyberte tuto skupinu a poté klikněte na tlačítko Odebrat.

  • Pro provedení těchto kroků je třeba mít oprávnění k upravování, odebírání a měnění nastavení pro daný objekt GPO.

  • Nastavení tohoto objektu GPO se bude vztahovat pouze na uživatele a počítače obsažené v doméně, organizační jednotce nebo organizačních jednotkách, se kterými je tento objekt propojen a které jsou uvedeny nebo jsou členy skupiny zadané ve funkci filtrování zabezpečení.

Další odkazy


Obsah