Objekty zásad skupiny (GPO) Starter jsou odvozeny z objektů Objekt zásad skupiny (GPO) a umožňují uložení kolekce nastavení zásad Šablony pro správu v jednom objektu. Objekty GPO Starter je možné importovat a exportovat, a snadno je tak distribuovat do dalších prostředí. Jestliže vytvoříte nový objekt GPO z objektu GPO Starter, bude nový objekt GPO zahrnovat všechna nastavení zásad šablon pro správu a jejich hodnoty definované v objektu GPO Starter.

Tato kapitola obsahuje následující témata:


Obsah