K vytvoření filtru rozhraní WMI použijte následující postup.

Vytvoření filtru rozhraní WMI
 1. Ve stromu konzoly GPMC, ve struktuře domén a v doméně, ve kterých chcete vytvořit filtr rozhraní WMI, klikněte pravým tlačítkem na možnost Filtry rozhraní WMI.

 2. Klikněte na možnost Nový.

 3. V dialogovém okně Nový filtr rozhraní WMI zadejte do pole Název název nového filtru rozhraní WMI a do pole Popis zadejte popis tohoto filtru.

 4. Klikněte na tlačítko Přidat.

 5. V dialogovém okně Dotaz rozhraní WMI můžete nechat výchozí obor názvů (root\CIMv2) nebo můžete jedním z následujících způsobů zadat jiný obor názvů:

  • Do pole Obor názvů zadejte název oboru názvů, který chcete použít pro dotaz rozhraní WMI.

  • Klikněte na tlačítko Procházet, ze seznamu vyberte obor názvů a klikněte na tlačítko OK.

 6. Do pole Dotaz zadejte dotaz rozhraní WMI a poté klikněte na tlačítko OK.

 7. Pokud chcete přidat více dotazů, opakujte pro každý z nich kroky 4 až 6.

 8. Po přidání všech dotazů klikněte na tlačítko Uložit.

Další informace

 • Je nutné mít oprávnění k vytváření filtrů WMI v doméně, ve které chcete tento filtr vytvořit. Ve výchozím nastavení mají toto oprávnění skupiny Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

 • Možnost Filtry rozhraní WMI je k dispozici pouze v případě, že je alespoň na jednom řadiči domén spuštěn systém Microsoft Windows Server™ 2003. Totéž platí pro možnost Filtrování rozhraní WMI na kartě Obor dialogového okna Objekty zásad skupiny.

 • Pokud chcete odstranit filtr rozhraní WMI, klikněte ve stromu konzoly pravým tlačítkem na daný filtr rozhraní WMI a poté klikněte na možnost Odstranit. Jakmile vás systém požádá o potvrzení odstranění filtru rozhraní WMI, klikněte na tlačítko Ano.

 • Filtry rozhraní WMI se nevztahují na operační systém Microsoft Windows® 2000. Objekt GPO cílený do počítače s operačním systémem Windows 2000 vždy použije zásady daného objektu skupiny bez ohledu na dotaz obsažený ve filtru rozhraní WMI (filtr bude ignorován).

Další odkazy


Obsah