Položky předvoleb schématu napájení (systém Windows Vista® a novější) konfigurují možnosti spánku a zobrazení pro správu spotřeby napájení pro systémy Windows Server® 2008 R2, Windows® 7, Windows Server 2008 a Windows Vista.

Položky schématu napájení můžete nakonfigurovat stejným způsobem jako pokročilé nastavení napájení v okně Možnosti napájení v Ovládacích panelech.

Vytvoření schématu napájení (Windows Vista a novější verze)

Vytvoření nové položky předvoleb schématu napájení
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na uzel Možnosti napájení, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Schéma napájení (Windows Vista a novější).

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti schématu napájení (Windows Vista a novější) zadejte nastavení možností napájení, které chcete u zásad skupiny konfigurovat. (Další informace naleznete v tématu Povolení a zakázání nastavení v položce předvoleb.)

 5. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 6. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již existuje schéma napájení.

Vytvořit

Vytvoří nově konfigurované schéma napájení. Pokud již existuje schéma napájení se stejným názvem jako tato položka schématu napájení, nedojde ke změně stávajícího schématu napájení.

Odstranit

Odebere schéma napájení se stejným názvem jako položka předvoleb schématu napájení. Pokud schéma napájení neexistuje, rozšíření neprovede žádnou akci. Předdefinovaná schémata napájení nelze odstranit.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří schéma napájení zadané názvem. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k danému schématu napájení. Pokud schéma napájení neexistuje, vytvoří akce Nahradit nově konfigurované schéma napájení. Předdefinovaná schémata napájení nelze nahradit.

Aktualizovat

Změní schéma napájení. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje nastavení definovaná v rámci položky předvolby. Veškeré další nastavení zůstane tak, jak bylo dříve nakonfigurováno. Pokud schéma napájení neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat nové schéma napájení.

Další informace

 • Pokud se uživatelská položka schématu napájení zpracuje až po počítačové položce schématu napájení, nahradí uživatelské nastavení aktivní nastavení, které bylo případně dříve aktivováno počítačovou nebo uživatelskou položkou schématu napájení.

 • Místní správce a skupina správy Power Users mohou ručně změnit své nastavení napájení v Ovládacích panelech. Ostatní uživatelé tuto možnost nemají. Bez ohledu na to však platí, že se nastavení konfigurované pro uživatele aktivuje, když se přihlásí, a zůstane stejné i po jeho odhlášení.

 • Při spuštění počítače bez přihlášeného uživatele se aktivuje nastavení použité u počítače. Při použití zásad počítače bez přihlášeného uživatele však položky předvoleb schématu napájení, které podporují aktualizace zásad skupiny na pozadí, mohou obnovit nastavení napájení.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah