Položky předvoleb aplikací Internet Explorer 5 a 6 umožňují aktualizovat možnosti Internetu pro aplikace Internet Explorer 5 a 6. Položky předvoleb aplikace Internet Explorer neposkytují možnost výběru akcí, protože jedinou možnou akcí je Aktualizovat.

Vytvoření položky aplikace Internet Explorer

Vytvoření nové položky předvoleb aplikace Internet Explorer
  1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

  2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

  3. Klikněte na uzel Nastavení pro Internet pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Internet Explorer 5 a 6.

  4. V dialogovém okně Nové vlastnosti aplikace Internet Explorer 5 a 6 zadejte možnosti Internetu, které chcete u zásad skupiny konfigurovat. (Další informace naleznete v tématu Povolení a zakázání nastavení v položce předvoleb.)

  5. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

  6. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Další informace

  • Položky nastavení, které nelze povolit nebo zakázat, nejsou k dispozici. Tyto položky nastavení nelze konfigurovat pomocí položky předvoleb aplikace Internet Explorer.

  • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah