Položky předvoleb zdrojů dat umožňují vytvářet, aktualizovat, nahrazovat a odstraňovat uživatelské a systémové zdroje dat. Zdroje dat uchovávají informace o způsobu připojení ke zprostředkovateli dat. Před vytvořením položky předvoleb zdroje dat byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytvoření položky zdroje dat

Vytvoření nové položky předvoleb zdroje dat
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

 3. Klikněte na uzel Zdroje dat pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Zdroj dat.

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti zdroje dat vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení zdroje dat, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení zdroje dat v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda existuje zdroj dat se stejným názvem.

Vytvořit

Vytvoří nový název zdroje dat pro uživatele nebo počítač. Pokud zdroj dat existuje, nebude změněn.

Odstranit

Odebere název zdroje dat uživatele nebo počítače. Rozšíření neprovede žádnou akci, pokud zdroj dat neexistuje.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří název zdroje dat pro uživatele nebo počítač. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k názvu zdroje dat. Pokud název zdroje dat neexistuje, vytvoří akce Nahradit nový název zdroje dat.

Aktualizovat

Změní nastavení existujícího názvu zdroje dat. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje pouze nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré další nastavení zůstane tak, jak bylo dříve nakonfigurováno. Pokud název zdroje dat neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat nový název zdroje dat.

Nastavení zdroje dat

Uživatelský zdroj dat nebo Systémový zdroj dat

Vyberte zobrazení názvu zdroje dat. Uživatelské zdroje dat jsou k dispozici uživatelům, kteří přijímají položku předvoleb. Systémové zdroje dat jsou k dispozici všem uživatelům počítače (včetně místního systému).

Název zdroje dat

Zadejte název sloužící k identifikaci zdroje dat. Do tohoto pole lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3. Do položky předvoleb zdroje dat můžete importovat název místního zdroje dat. Kliknutím na tlačítko Procházet (…) zobrazíte seznam názvů zdrojů dat v aktuálním počítači.

Důležité informace

Při importu existujícího názvu zdroje dat do položky předvoleb zdroje dat jsou automaticky naplněny atributy.

Ovladač

Zadejte název ovladače ODBC sloužícího k připojení ke zprostředkovateli dat. Po kliknutí na tlačítko Procházet (…) můžete název vybrat ze seznamu ovladačů ODBC.

Popis

Zadejte text sloužící k popisu zdroje dat. Do tohoto pole lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Uživatelské jméno

Zadejte uživatelské jméno použité k připojení k označenému zprostředkovateli dat.

Heslo

Zadejte heslo použité k připojení k označenému zprostředkovateli dat. Stejné heslo zadejte do pole Potvrzení hesla.

Zabezpečení - Poznámka

Toto heslo používá 256bitové šifrování standardu AES (Advanced Encryption Standard) a je uloženo jako součást objektu zásad skupiny v adresáři SYSVOL. Heslo by mělo být pravidelně měněno a nemělo by být používáno jako jediná metoda ochrany důvěrných dat.

Atributy

Atributy položky zdroje dat umožňují zadání dalších informací o zprostředkovateli dat. Každý atribut je tvořen názvem atributu a jeho přidruženou hodnotou.

 • Chcete-li u položky zdroje dat vytvořit nové atributy, klikněte na tlačítko Přidat.

 • Chcete-li odstranit existující atributy, klikněte na tlačítko Odebrat.

 • Chcete-li změnit název nebo hodnotu atributu, klikněte na tlačítko Změnit.

Důležité informace

Při importu existujícího názvu zdroje dat do položky předvoleb zdroje dat jsou automaticky naplněny atributy.

Další informace

 • Pomocí akce Aktualizovat přidáte nebo přepíšete atributy existujících názvů zdrojů dat.

 • Pomocí akce Nahradit odeberete atributy z existujících názvů zdrojů dat.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah