Odstranění objektu GPO

  1. V konzole GPMC, v doménové struktuře a doméně obsahující objekt GPO určený k odstranění dvakrát klikněte na možnost Objekty zásad skupiny.

  2. Klikněte pravým tlačítkem na objekt zásad skupiny a pak klikněte na možnost Odstranit.

  3. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte odstranění.

Další informace

  • Pokud chcete odstranit určitý objekt GPO, musíte mít oprávnění pro úpravy nastavení, odstraňování a provádění změn v zabezpečení daného objektu GPO.

  • Po odstranění objektu GPO se konzola GPMC pokusí odstranit také všechny odkazy na daný objekt GPO v jeho doméně. Pokud nemáte oprávnění k odstraňování odkazů, tak sice dojde k odstranění objektu GPO, ale odkaz zůstane zachován. Odkazy z jiných domén a lokalit nebudou odstraněny. Odkaz na odstraněný objekt GPO se v konzole GPMC označí jako Nenalezeno. Pokud chcete odstranit odkazy označené jako Nenalezeno, musíte mít oprávnění k lokalitě, doméně nebo organizační jednotce obsahující tento odkaz.

  • Nelze odstranit objekt GPO výchozích zásad řadiče domény a objekt GPO výchozích zásad domény.

Další odkazy


Obsah