Položka předvoleb možností složky (v systému Windows XP) umožňuje konfigurovat různá nastavení pro zobrazení složky v Průzkumníku Windows. Rozšíření předvoleb možností složky používá ke zpracování položek možností složky akci Aktualizovat.

Vytvoření položky možností složky (Windows XP)

Vytvoření nové položky předvoleb možností složky
  1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

  2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

  3. Klikněte na uzel Možnosti složky pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Možnosti složky (Windows XP).

  4. V dialogovém okně Nové vlastnosti možností složky zadejte nastavení možností složky, které chcete u zásad skupiny konfigurovat. (Další informace naleznete v tématu Povolení a zakázání nastavení v položce předvoleb.)

  5. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

  6. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Další informace

  • Položky možností složky (Windows XP) platí pro počítače se systémem Windows Server 2003 a Windows XP. Použijte možnosti složky (Windows Vista® a novější) ke konfiguraci nastavení možností složky pro počítače se systémem Windows Server® 2008 R2, Windows® 7, Windows Server 2008 nebo Windows Vista.

  • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah