Pro počítače se systémy Windows Server® 2008 R2, Windows® 7, Windows Server 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003 nebo Windows XP umožňují položky předvoleb naplánované úlohy vytvářet, nahrazovat, aktualizovat a odstranit plánované úlohy a jejich přidružené vlastnosti. Před vytvořením položky předvoleb naplánované úlohy byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Konfigurace položky naplánované úlohy

Vytvoření nové položky předvoleb naplánované úlohy
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

 3. Klikněte na uzel Naplánované úlohy pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Naplánovaná úloha.

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti naplánované úlohy vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Na kartě Úloha zadejte nastavení úlohy, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení úlohy v tomto tématu.)

 6. Postup při vytváření, aktualizaci nebo nahrazení úlohy:

  1. Klikněte na kartu Plán a nakonfigurujte nejméně jeden plán úlohy. (Další informace naleznete v části Nastavení plánu v tomto tématu.)

  2. Klikněte na kartu Nastavení a zadejte libovolné další nastavení úlohy, které chcete u zásad skupiny konfigurovat. (Další informace naleznete v části Další nastavení naplánované úlohy v tomto tématu.)

 7. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 8. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již naplánovaná úloha existuje.

Vytvořit

Vytvoří novou naplánovanou úlohu u uživatelů nebo počítačů.

Odstranit

Odebere naplánovanou úlohu uživatelů nebo počítačů.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří naplánované úlohy u uživatelů nebo počítačů. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k naplánované úloze. Pokud naplánovaná úloha neexistuje, vytvoří akce Nahradit novou naplánovanou úlohu.

Aktualizovat

Změní nastavení existující naplánované úlohy u uživatelů nebo počítačů. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje pouze nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré ostatní nastavení zůstane tak, jak bylo nakonfigurováno u naplánované úlohy. Pokud naplánovaná úloha neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat novou naplánovanou úlohu.

Nastavení úlohy

Poznámka

Do všech textových polí lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Název

Zadejte název naplánované úlohy. Tento název se zobrazí v seznamu naplánovaných úloh v Ovládacích panelech uživatelů nebo počítačů. Chcete-li změnit nebo odstranit úlohu, musí se tento název shodovat s názvem existující úlohy zobrazeným v Ovládacích panelech uživatelů nebo počítačů. Pokud položky předvoleb konfigurují úlohy se stejným názvem, může dojít ke konfliktu.

Spustit

Zadejte příkaz, který chcete spustit, bez uvedení argumentů.

Toto pole je k dispozici, pouze pokud je vybranou akcí akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Argumenty

Zadejte požadované argumenty příkazového řádku.

Toto pole je k dispozici, pouze pokud je vybranou akcí akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Spouštěcí složka

Chcete-li určit pracovní adresář spouštěného příkazu (obvykle pro účely zajištění správného překladu relativních názvů souborů), zadejte pracovní adresář použitý při spuštění úlohy. Nezadávejte uvozovky ani koncové lomítko.

Toto pole je k dispozici, pouze pokud je vybranou akcí akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Komentář

Zadejte popis úlohy. Tento popis mohou zobrazit uživatelé nebo počítače, u nichž je tato položka předvoleb použita.

Toto pole je k dispozici, pouze pokud je vybranou akcí akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Spustit jako

Nakonfigurujte kontext zabezpečení, v němž je úloha spuštěna.

 • Jestliže je položka předvoleb součástí uzlu Konfigurace počítače, je úloha ve výchozím nastavení spuštěna v kontextu zabezpečení účtu SYSTEM.

 • Je-li položka předvoleb součástí uzlu Konfigurace uživatele, je úloha ve výchozím nastavení spuštěna v kontextu přihlášeného uživatele. Úloha je spuštěna, pouze pokud je uživatel přihlášen k počítači, může však pokračovat i po odhlášení uživatele.

 • Chcete-li spustit úlohu v kontextu zabezpečení určeného účtu (a umožnit spuštění úlohy bez ohledu na to, zda je daný účet přihlášen), zaškrtněte políčko Spustit jako a zadejte pověření účtu.

Zabezpečení - Poznámka

Toto heslo používá 256bitové šifrování standardu AES (Advanced Encryption Standard) a je uloženo jako součást objektu zásad skupiny v adresáři SYSVOL. Heslo by mělo být pravidelně měněno a nemělo by být používáno jako jediná metoda ochrany důvěrných dat.

Tato pole jsou k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Povoleno

Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte spuštění úlohy. Chcete-li úlohu konfigurovat pro uživatele nebo počítače bez povolení jejího spuštění, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte.

Toto zaškrtávací políčko je k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Nastavení plánu

Při vytváření, aktualizaci nebo nahrazování úlohy můžete na kartě Plán nakonfigurovat frekvenci spouštění úlohy. U úlohy s naplánovaným denním, týdenním, měsíčním nebo pouze jednorázovým spuštěním vyberte počáteční čas, kdy má být úloha zahájena.

Nakonfigurujte požadované nepovinné nastavení plánování:

 • Chcete-li povolit spuštění denní, týdenní nebo měsíční úlohy pouze během určitého rozsahu dat, klikněte na tlačítko Upřesnit a vyberte hodnoty Datum spuštěníDatum ukončení.

 • Chcete-li úlohu spouštět opakovaně, klikněte na tlačítko Upřesnit, vyberte možnost Opakovat úlohu a nakonfigurujte frekvenci a čas ukončení nebo dobu trvání.

 • Můžete konfigurovat více plánů. Chcete-li to provést, zaškrtněte políčko Zobrazit vícenásobná naplánování. U prvního plánu, který chcete vytvořit, vyberte frekvenci, čas spuštění a případné upřesňující možnosti úlohy. Kliknutím na tlačítko Nový přidejte do seznamu další plán a nakonfigurujte jeho nastavení. Veškeré úpravy plánu budou použity u aktuálně zobrazeného plánu, ale spuštěny budou všechny plány.

  Poznámka

  Pokud se chcete vrátit k zobrazení jednoho plánu, odstraňte ze seznamu všechny plány kromě jednoho a potom zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit vícenásobná naplánování.

Další nastavení naplánované úlohy

Při vytváření, aktualizaci nebo nahrazování úlohy můžete na kartě Nastavení konfigurovat nastavení pro správu chování úlohy po dokončení, pokud je počítač používán nebo za určitých podmínek napájení.

Další informace

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah