K jednotlivým objektům zásad skupiny je možné přidávat komentáře. Toto místo slouží ke zdokumentování objektu zásad skupiny a k vysvětlení důležitosti implementace objektu pro dané prostředí. Komentáře objektů GPO umožňují později pomocí filtrace na základě klíčových slov rychle vyhledávat odpovídající objekty GPO.

Přidání komentáře k objektu zásad skupiny
  1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Rozbalte uzel Objekty zásad skupiny.

  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny, ke kterému chcete přidat komentář, a potom klikněte na příkaz Upravit.

  3. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na název objektu zásad skupiny a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.

  4. Klikněte na kartu Komentář.

  5. Do pole Komentář zadejte požadovaný komentář.

  6. Klikněte na tlačítko OK


Obsah