Průvodce registrem umožňuje vytvořit více položek předvoleb registru založených na nastavení registru, které vyberete v počítači. Položky předvoleb registru mají stejné klíče a hodnoty registru jako vybrané položky, můžete je však po vytvoření změnit. Průvodce uspořádá položky registru do struktury kolekce (složek), která napodobuje strukturu registru. Každá položka registru generovaná průvodcem umožňuje konfiguraci klíče nebo hodnoty v registru systému Windows.

Vytvoření více položek předvoleb registru
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení systému Windows.

 3. Klikněte na uzel Registr pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Průvodce registrem.

 4. Vyberte počítač, v němž existuje požadované nastavení registru (nebo v němž existuje nastavení podobné tomu, které budete měnit), potom klikněte na tlačítko Další.

 5. Přejděte ke klíčům a hodnotám a zaškrtněte políčka u jednotlivých položek, z nichž chcete vytvořit položky předvoleb registru. Políčko klíče zaškrtněte pouze v případě, že chcete vytvořit položku registru pro daný klíč, nikoli pro hodnotu v klíči.

 6. Klikněte na tlačítko Dokončit. Vybrané nastavení se zobrazí jako položky předvoleb v kolekci hodnot Průvodce registrem.

 7. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na kolekci Hodnoty Průvodce registrem, klikněte na příkaz Přejmenovat a zadejte popisný název kolekce.

Další informace

 • Nastavení v jednotlivých položkách předvoleb registru vytvořených pomocí Průvodce registrem je možné změnit. Další informace naleznete v tématu Konfigurace položky registru.

 • Uspořádání položek a kolekcí předvoleb registru můžete změnit pomocí jejich přetažení do kolekcí, které vytvoříte. Struktura kolekcí položek předvoleb registru nemá žádný vliv na pozici klíčů a hodnot v registru systému Windows. Další informace získáte v tématu Uspořádání položek registru.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah