Tento postup vám umožní zobrazit a spravovat existující doménu služby Active Directory pomocí konzoly Správa zásad skupiny (GPMC).

Přidání domény v konzole GPMC
  1. Ve stromu konzoly GPMC dvakrát klikněte na doménovou strukturu, do které chcete přidat doménu, klikněte pravým tlačítkem na možnost Domény a poté klikněte na možnost Zobrazit domény.

  2. V dialogovém okně Zobrazit domény zaškrtněte políčka vedle domén, které chcete přidat do konzoly GPMC, a poté klikněte na tlačítko OK.

Další informace

  • Přidáním domény do konzoly GPMC nedojde ve skutečnosti k vytvoření nové domény služby Active Directory.

  • Domény jsou vždy zobrazeny jako vzájemné protějšky, bez ohledu na jejich skutečné vztahy.

  • Pomocí funkce Přidat doménovou strukturu můžete přidat externí důvěryhodné domény.

Další odkazy


Obsah