Odebrání spravované aplikace

  1. Spusťte Zásady skupiny pro instalaci softwaru.

  2. V podokně výsledků klikněte pravým tlačítkem na aplikaci, kterou chcete odebrat, přejděte na možnost Všechny úlohy a poté klikněte na tlačítko Odebrat.

  3. V dialogovém okně Odebrat software klikněte na jednu z následujících metod odebrání:

    • Pokud chcete, aby byla daná aplikace odebrána při příštím přihlášení daného uživatele nebo v okamžiku, kdy daný uživatel restartuje počítač, klikněte na možnost Okamžitě odinstalovat aplikaci z počítačů a profilů uživatelů.

    • Pokud chcete povolit, aby uživatelé mohli danou aplikaci používat v případě, že ji již nainstalovali, klikněte na možnost Povolit uživatelům dále používat aplikaci, zabránit však novým instalacím. Pokud uživatelé tuto aplikaci odebrali nebo ji nikdy nenainstalovali, nebude možné ji nainstalovat.

Další informace

  • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.


Obsah