Položky předvoleb aplikace umožňují konfigurovat nastavení určité verze aplikace, pro kterou jste nainstalovali modul plug-in s předvolbami.

Vývojáři softwaru mohou vytvořit moduly plug-in pomocí sady SDK (Software Development Kit) zásad skupiny (stránka může být v angličtině) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=144) .

Vytvoření položky aplikace

Vytvoření nové položky předvoleb aplikace
  1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

  2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení systému Windows.

  3. Klikněte na uzel Aplikace pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a vyberte aplikaci.

  4. V dialogovém okně Vlastnosti zadejte nastavení aplikace, které chcete u zásad skupiny konfigurovat.

  5. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

  6. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Další informace

  • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah