Zásady skupiny zahrnují rozšíření předvoleb složek. U počítačů nebo uživatelů toto rozšíření umožňuje:

  • vytvoření složky a konfiguraci jejích atributů,

  • změnu složky a konfiguraci jejích atributů,

  • odstranění složky a jejího obsahu,

  • odstranění složky, pouze pokud je prázdná,

  • odstranění všech souborů ve složce (například ve složce dočasných souborů) bez odstranění složky,

  • odstranění všech souborů ve složce bez odstranění podsložek.

Poznámka

Chcete-li konfigurovat jednotlivé soubory a nikoli složky, vyhledejte informace v tématu Rozšíření souborů.

Začínáme

Pro libovolný objekt zásad skupiny (GPO) v doméně je možné vytvořit a konfigurovat položky předvoleb složky. Nastavení lze nakonfigurovat úpravou objektů zásad skupiny, a to pomocí konzoly pro správu zásad skupiny. Při úpravě objektů zásad skupiny můžete v následujícím umístění nalézt prioritní příponu:

Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele

   └ Předvolby

      └ Nastavení systému Windows

         └ Složky

Informace o tom, jak použít tuto příponu k vytvoření a konfigurace prioritní položky, naleznete v následujících tématech:


Obsah