Položka cílení na uživatele umožňuje použití položky předvoleb u uživatelů pouze v případě, že je uživatel provádějící zpracování shodný s uživatelem určeným v položce cílení. Jestliže vyberete možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud uživatel provádějící zpracování není uživatelem zadaným v položce cílení.

Uživatel

Jméno nebo identifikátor zabezpečení (SID) uživatele, s nímž je uživatel provádějící zpracování porovnáván. Při porovnávání se nerozlišují velká a malá písmena.

  • Pokud je vybrána možnost Shoda podle SID, je nutné procházením vybrat uživatele. Přestože je v době výběru zobrazena doména a uživatelské jméno daného uživatele, uloží položka cílení identifikátor SID uživatele pro porovnání s identifikátorem SID uživatele provádějícího zpracování.

  • Není-li políčko Shoda podle SID zaškrtnuto, můžete vyhledat uživatelské jméno nebo je zadat. Neuvádějte název domény. Položka cílení porovná zadané uživatelské jméno s uživatelským jménem uživatele provádějícího zpracování.

    Poznámka

    Do pole Uživatel je možné zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Další informace

  • Cílení na uživatele je k dispozici pouze u položek předvoleb v uzlu Konfigurace uživatele.

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Políčka u položek Název počítače (pouze NetBIOS), Doména, Server, Terminálová relace a Uživatel (není-li vyplněno pomocí identifikátoru zabezpečení SID) zaměřená na položky akceptují zástupné znaky s jedním (?) i více znaky (*).

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah