Import nastavení z objektu zásad skupiny

  1. V konzole GPMC, v doménové struktuře a doméně obsahující objekt GPO určený k importu rozbalte uzel Objekty zásad skupiny.

  2. Klikněte pravým tlačítkem na objekt zásady skupiny a pak klikněte na možnost Importovat nastavení.

  3. Postupujte podle pokynů Průvodce importem nastavení.

Další informace

  • Tento postup můžete provést pouze v případě, že máte oprávnění k úpravám objektu GPO, do kterého chcete importovat nastavení.

  • Při importu do jiných domén nebo doménových struktur může být nutné zadat migrační tabulku.

Další odkazy


Obsah