Nastavení automatické instalace aplikace

  1. Spusťte Zásady skupiny pro instalaci softwaru.

  2. Klikněte ve stromu konzoly na možnost Instalace softwaru.

  3. V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na aplikaci, která má být automaticky nainstalována v okamžiku, kdy se uživatel pokusí otevřít soubor s přiřazenou příponou.

  4. Klikněte na tlačítko Vlastnosti a poté klikněte na kartu Nasazení.

  5. V seznamu Možnosti nasazení zaškrtněte políčko Automaticky nainstalovat aplikaci při použití souboru tohoto typu a poté klikněte na tlačítko OK. Tato možnost je doporučena a ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Další informace

  • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

  • Možnost automatické instalace bude aktivní pouze v případě, že doposud nebyla nainstalována aplikace pro příslušnou příponu.


Obsah