Export filtru rozhraní WMI

  1. Ve stromu konzoly GPMC klikněte pravým tlačítkem na filtr rozhraní WMI, který chcete exportovat, a poté klikněte na možnost Export.

  2. V dialogovém okně Exportovat filtr rozhraní WMI vyberte v rozevíracím seznamu Uložit do umístění zabezpečeného systému souborů, zadejte název filtru určeného pro export a pak klikněte na tlačítko Uložit.

Důležité informace

Z důvodů zabezpečení zálohovaných filtrů rozhraní WMI zajistěte, aby do složky, do které exportujete filtr, měli přístup pouze oprávnění správci.

Další informace

  • Možnost Filtry rozhraní WMI je k dispozici pouze v případě, že je alespoň na jednom řadiči domén spuštěn systém Microsoft Windows Server 2003. Totéž platí pro možnost Filtrování rozhraní WMI na kartě Obor pro možnost Objekty zásad skupiny.

  • Filtr rozhraní WMI můžete exportovat také tak, že v podokně s výsledky kliknete na možnost Filtry rozhraní WMI, dále kliknete na kartu Obsah, pravým tlačítkem kliknete na název filtru a na závěr kliknete na možnost Export.

  • Konzola GPMC dokáže importovat pouze soubory MOF, které obsahují jeden filtr rozhraní WMI.

Další odkazy


Obsah