Položka cílení na název počítače umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že se název počítače shoduje se zadaným názvem počítače v položce cílení. Pokud je vybrána možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud se název počítače neshoduje se zadaným názvem v položce cílení.

Název počítače

Název počítače, se kterým je porovnáván název daného počítače. Při porovnávání se nerozlišují velká a malá písmena.

Poznámka

Do pole Název počítače je možné zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

NetBIOS

Po kliknutí na tuto možnost porovná položka cílení zadaný název s názvem počítače pro rozhraní NetBIOS (určeným v proměnné %ComputerName%).

DNS

Po kliknutí na tuto možnost přeloží položka cílení zadaný název na nejméně jednu IP adresu způsobem, který je pro překlad názvů systému Windows v počítači platný. Položka cílení potom porovná získaný seznam IP adres se všemi IP adresami svázanými se všemi síťovými adaptéry v počítači. Existuje-li alespoň jedna shoda, vrátí položka cílení hodnotu Pravda.

Poznámky
  • Je nutné zvolit možnost NetBIOS nebo DNS.
  • Pro název počítače neexistuje žádný požadovaný formát, pouze musí být možné přeložit název na IP adresu.

Další informace

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Políčka u položek Název počítače (pouze NetBIOS), Doména, Server, Terminálová relace a Uživatel (není-li vyplněno pomocí identifikátoru zabezpečení SID) zaměřená na položky akceptují zástupné znaky s jedním (?) i více znaky (*).

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah