Úprava možností instalace aplikací

 1. Spusťte Zásady skupiny pro instalaci softwaru.

 2. V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem na aplikaci, pro kterou chcete upravit možnosti instalace, a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti dané aplikace klikněte na kartu Nasazení.

 4. Na kartě Nasazení klikněte na jednu z možností ve skupinovém rámečku Typ nasazení:

  • Publikováno:: Uživatelé ve vybrané lokalitě, doméně nebo organizační jednotce mohou nainstalovat aplikaci pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech nebo pomocí aktivace souboru.

  • Přiřazeno: Tuto aplikaci dostanou uživatelé v dané lokalitě, v dané doméně nebo organizační jednotce po příštím přihlášení (u přiřazení k uživatelům) nebo po restartování počítače (u přiřazení k počítačům).

 5. V části Možnosti nasazení zaškrtněte políčka u následujících možností, které požadujete:

  • Automaticky nainstalovat aplikaci při použití souboru tohoto typu: Tuto možnost vyberte, pokud chcete použít přednost aplikace pro příponu názvu souboru určenou na kartě Přípony souborů v dialogovém okně Vlastnosti instalace softwaru. Pokud aplikace dosud není nainstalována, způsobí tato možnost, že aplikace bude nainstalována, když uživatel otevře soubor s tímto přiřazením souboru (například dvojitým kliknutím na soubor).

  • Odinstalovat tuto aplikaci, je-li mimo obor správy: Tuto možnost vyberte, pokud má být aplikace odebrána po přihlášení uživatelů nebo po spuštění počítačů, pokud byly přesunuty do lokality, domény nebo organizační jednotky, pro kterou aplikace není nasazena.

  • Nezobrazovat tento balíček v panelu Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech: Tato možnost odebere nejdostupnější metodu pro odinstalaci aplikace uživateli. Tato možnost může být někdy užitečná během cyklu životnosti softwaru.

  • Tuto aplikaci nainstalovat při přihlášení: Tato možnost zcela nainstaluje aplikace pomocí výchozích hodnot balíčku. Výchozí hodnoty balíčku mohou vyvolat instalaci všech funkcí nebo pouze některých funkcí.

 6. V části Možnosti uživatelského rozhraní instalace klikněte na jednu z následujících možností:

  • Základní: Zobrazeny jsou pouze ukazatele postupu a chyby.

  • Nejvíce: Zobrazeno je celé uživatelské rozhraní podporované balíčkem.

 7. Pokud chcete nastavit následující pokročilé možnosti, klikněte na položku Upřesnit:

  • Při nasazování balíčku nebrat ohled na jazyk: Toto zaškrtávací políčko zaškrtněte, pokud instalujete aplikaci, jejíž jazyk se liší od jazyka operačního systému.

  • Odebrat uživatelům současné instalace produktů, pokud nebyl produkt nainstalován v souladu se zásadami skupiny: Tato možnost může být užitečná, pokud například zásady společnosti nedovolují uživatelům instalovat aplikace na vlastní kompaktní disky.

  • Zpřístupnit tuto 32bitovou verzi X86 aplikace pro počítače architektury Win64: Určuje, zda má být 32bitová aplikace přiřazena nebo publikována pro 64bitové počítače.

  • Zahrnout třídu OLE a informace o produktu: Určuje, zda mají být s balíčkem nasazeny informace o součástech COM, aby je software v klientském počítači mohl podle potřeby nainstalovat ze služby Active Directory podobným způsobem, jako je aktivace podle přípony souboru.

Další informace

 • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

 • V dialogovém okně Upřesnit možnosti nasazení, které zobrazíte kliknutím na tlačítko Upřesnit, naleznete další diagnostické informace užitečné pro řešení případných problémů. Tyto informace jsou uvedeny a popsány v následující tabulce.

Pole Data

Kód produktu

Identifikátor GUID (Globally Unique Identifier) představující produkt

Počet nasazení

Počet nasazení daného balíčku v tomto objektu zásad skupiny

Název skriptu

Úplná síťová cesta, včetně identifikátorů GUID, ke skriptu pro přiřazení aplikace (soubor AAS)


Obsah