Místní nastavení lze konfigurovat stejným způsobem jako v okně Místní a jazykové nastavení v Ovládacích panelech. Vyberte možnost Národní prostředí uživatele na kartě Místní nastavení. Tímto výběrem obnovíte hodnoty na zbývajících kartách. Tyto ostatní karty však můžete potom upravit.

Poznámka

Na rozdíl od jiných rozšíření předvoleb lze aktualizovat pouze položky předvoleb Místní nastavení. Z tohoto důvodu nelze u položky předvoleb zvolit akci.

Vytvoření položky místního nastavení

Vytvoření nové položky předvoleb místního nastavení
  1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

  2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

  3. Klikněte na uzel Místní nastavení pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Místní nastavení.

  4. V dialogovém okně Nové vlastnosti místního nastavení zadejte pro zásady skupiny možnosti místního nastavení, které chcete konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v tématu Povolení a zakázání nastavení v položce předvoleb.)

  5. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

  6. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Další informace

  • Nedostupné položky nastavení nelze povolit ani zakázat. Tato nastavení nelze konfigurovat pomocí položky předvoleb Místní nastavení.

  • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah