Položka cílení na místo na disku umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že volné místo na disku u počítače provádějícího zpracování je větší než nebo rovno hodnotě zadané v položce cílení. Pokud je vybrána možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud je volné místo na disku u počítače provádějícího zpracování menší než nebo rovno hodnotě zadané v položce cílení.

Volné místo na disku

Velikost místa (v gigabajtech [GB]), se kterou se porovnává volné místo na zadané jednotce. Desetinné hodnoty (například 0,5) jsou povoleny.

Poznámka

Do pole Volné místo na disku je možné zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Písmeno jednotky

Systémová jednotka nebo písmeno specifické jednotky. Možnost představující systémovou jednotku instruuje položku cílení, aby za účelem určení písmene jednotky použila proměnnou prostředí SYSTEMDRIVE. Zadaným písmenem jednotky může být namapovaná síťová jednotka.

Další informace

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah