Kromě povolení a zakázání položek předvoleb v objektu zásad skupiny (GPO) můžete v rámci položky předvoleb jednotlivě povolit a zakázat podtržené položky nastavení nebo položky nastavení označené kroužkem.

Podtržení nebo kroužek u nastavení indikuje, zda je aktuálně povoleno nebo zakázáno:

Povolené nastavení
Povolené nastavení

Nastavení se souvislým zeleným podtržením nebo zeleným kroužkem je povoleno. Rozšíření předvoleb použije hodnotu tohoto nastavení u uživatele nebo počítače.

Zakázané nastavení
Zakázané nastavení

Nastavení s přerušovaným červeným podtržením nebo přeškrtnutým červeným kroužkem je zakázáno. Rozšíření předvoleb nepoužije hodnotu tohoto nastavení u uživatele nebo počítače.

Tyto položky nastavení v rámci položky předvoleb můžete povolit nebo zakázat stisknutím funkčních kláves:

F5

Povolí všechny položky nastavení na aktuální kartě.

F6

Povolí aktuálně vybrané nastavení.

F7

Zakáže aktuálně vybrané nastavení.

F8

Zakáže všechny položky nastavení na aktuální kartě.


Obsah