Položka cílení na dotaz Instalační služby Microsoft® Windows® umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že určité aspekty nainstalovaného produktu, aktualizace nebo součásti nainstalované Instalační službou systému Windows v počítači provádějícím zpracování odpovídají kritériím zadaným v položce cílení. Pokud je vybrána možnost Není, je možné položku předvoleb použít pouze v případě, že určité aspekty nainstalovaného produktu, aktualizace nebo součásti nainstalované Instalační službou systému Windows v počítači provádějícím zpracování neodpovídají kritériím zadaným v položce cílení.

Typ dotazu

Položka cílení umožňuje použití přidružené položky předvoleb za těchto podmínek:

 • Cíl existuje

  • Produkt: Je nainstalován produkt se zadanou hodnotou Kód produktu.

  • Oprava: Je nainstalována aktualizace se zadanou hodnotou Kód opravy.

  • Součást: Je nainstalován soubor klíče součásti se zadanou hodnotou Kód součásti.

 • Shoda verze

  • Produkt: Verze produktu se zadanou hodnotou Kód produktu je v zadaném rozsahu.

  • Součást: Verze souboru klíče součásti se zadanou hodnotou Kód součásti je v zadaném rozsahu.

 • Získat vlastnost nebo Získat informace

  • Produkt: Je nainstalován produkt se zadanou hodnotou Kód produktu.

  • Součást: Je nainstalován soubor klíče součásti se zadanou hodnotou Kód součásti.

  Položka vlastností nebo informací je uložena v zadané proměnné.

 • Shodná vlastnost nebo Shodné informace

  Položka vlastností nebo informací se shoduje s hodnotou zadanou v položce cílení a dále platí:

  • Produkt: Je nainstalován produkt se zadanou hodnotou Kód produktu.

  • Součást: Je nainstalován soubor klíče součásti se zadanou hodnotou Kód součásti.

  Poznámka

  Položka cílení neumožní zpracování položky předvoleb, pokud položka vlastností nebo informací neobsahuje žádnou hodnotu.

Typ cíle

Definuje cíl dotazu Instalační služby systému Windows jako nainstalovaný produkt, nainstalovanou aktualizaci nebo součást.

Další informace

 • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah