Delegování oprávnění ke generování výsledků zásad skupiny

  1. Ve stromu konzoly GPMC klikněte na doménu nebo organizační jednotku, které chcete delegovat oprávnění k vytváření výsledků zásad skupiny.

  2. V podokně výsledků klikněte na kartu Delegování.

  3. Novou skupinu nebo uživatele přidáte do seznamu oprávnění vybráním možnosti Načtení výsledků zásad skupiny v rozevíracím seznamu Oprávnění.

  4. Na kartě Delegování klikněte na tlačítko Přidat.

  5. V dialogovém okně Výběr uživatele, počítače nebo skupiny klikněte na možnost Typy objektů, vyberte typy objektů, kterým chcete delegovat oprávnění pro danou doménu, lokalitu nebo organizační jednotku a klikněte na tlačítko OK.

  6. Vyberte uživatele nebo skupinu, kterým bude delegováno oprávnění.

  7. V rozevíracím seznamu Oprávnění dialogového okna Přidat skupinu nebo uživatele vyberte úroveň, na které chcete, aby oprávnění platila pro danou skupinu nebo uživatele, a klikněte na tlačítko OK.

Další informace

  • Abyste mohli delegovat oprávnění pro generování výsledků zásad skupiny objektů v určité doméně nebo organizační jednotce, musíte mít oprávnění Změnit oprávnění pro danou doménu nebo organizační jednotku. Ve výchozím nastavení mají toto oprávnění pouze správci domén a správci rozlehlých sítí.

  • Nelze delegovat oprávnění ke generování výsledků zásad skupiny pro lokality.

  • Oprávnění skupiny nebo uživatele k práci s daty výsledků zásad skupiny můžete měnit nebo odebírat také pomocí karty Delegování.

Další odkazy


Obsah