Simulování výsledné sady zásad pomocí modelování zásad skupiny

 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny (GPMC). Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na doménovou strukturu, ve které chcete vytvořit dotaz na modelování zásad skupiny, klikněte pravým tlačítkem na možnost Modelování zásad skupiny a poté klikněte na možnost Průvodce modelováním zásad skupiny.

 2. V možnosti Průvodce modelováním zásad skupiny klikněte na tlačítko Další a zadejte příslušné informace.

 3. Po dokončení klikněte na tlačítko Dokončit.

 4. Pokud chcete danou zprávu vytisknout nebo uložit, klikněte v podokně podrobností pravým tlačítkem na zprávu s nastavením a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte možnost Tisk a dojde k vytištění zprávy.

  • Chcete-li zprávu uložit, vyberte příkaz Uložit zprávu.

Další informace

 • Pro vytváření dotazů na modelování zásad skupiny musíte mít oprávnění k provádění modelových analýz zásad skupiny v doméně nebo organizační jednotce obsahující objekty, na které chcete vytvořit dotaz.

 • Možnost Modelování zásad skupiny je dostupná pouze v případě, že na alespoň jednom řadiči domén v dané struktuře domén je spuštěn systém Microsoft Windows Server 2003.

 • Pokud spustíte Modelování zásad skupiny v prostředí podporujícím předvolby zásad skupiny, musí být splněny následující požadavky, aby se nastavení předvoleb zásad skupiny zobrazilo ve výsledcích sestavy:

  • V počítači, ve kterém spouštíte Modelování zásad skupiny, musí být spuštěn systém Windows Server® 2008 R2 nebo Windows Server® 2008.

  • Ve smíšených prostředích používajících řadiče domény se systémem Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008 a řadiče domény používající systém Windows Server 2003 zkontrolujte v případě, že při spuštění Modelování zásad skupiny vyberete řadič domény se systémem Windows Server 2003, že v řadiči domény jsou nainstalována rozšíření na straně klienta předvoleb zásad skupiny. Chcete-li stáhnout rozšíření na straně klienta předvoleb zásad skupiny pro systém Windows Server 2003 (x86), navštivte web https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=111852. Chcete-li stáhnout rozšíření na straně klienta předvoleb zásad skupiny pro systém Windows Server 2003 (x64), navštivte web https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=111863.

 • Pokud chcete upravit množství informací v sestavě, můžete pomocí možností Zobrazit a Skrýt zobrazit pouze ta data, která chcete zobrazit nebo vytisknout.

 • V rámci konzoly GPMC se můžete ve zprávě HTML pohybovat pomocí klávesnice. Pokud chcete procházet HTML zprávou, uložte ji do souboru a poté ji zobrazte v aplikaci Internet Explorer.

 • Pokud otevřete dříve uloženou konzolu a chcete uložit zprávu modelování zásad skupiny nebo výsledky zásad skupiny ve formátu XML, vytvořte danou zprávu znovu pomocí možnosti Spustit dotaz znovu.

 • Uloženou zprávu lze zobrazit pouze v aplikaci Internet Explorer® 6 nebo novější.

Další odkazy


Obsah