Zásady skupiny zahrnují rozšíření předvoleb nabídky Start. U uživatelů toto rozšíření umožňuje:

  • vyžadovat specifickou konfiguraci nabídky Start,

  • nastavit počáteční konfiguraci nabídky Start, ale umožnit koncovým uživatelům provádět změny,

  • konfigurovat několik nastavení nabídky Start, avšak ponechat ostatní na rozhodnutí jednotlivých koncových uživatelů,

Poznámka

přidat, změnit nebo odebrat zástupce v nabídce Start pomocí položky předvoleb zástupce. Další informace naleznete v tématu Rozšíření zástupců.

Začínáme

Pro libovolný objekt zásad skupiny (GPO) v doméně je možné vytvořit a konfigurovat položky předvoleb nabídky Start. Nastavení lze nakonfigurovat úpravou objektů zásad skupiny, a to pomocí konzoly pro správu zásad skupiny. Při úpravě objektů zásad skupiny můžete v následujícím umístění nalézt prioritní příponu:

Konfigurace uživatele

   └ Předvolby

      └ Nastavení ovládacích panelů

         └ Nabídka Start

Informace o tom, jak použít tuto příponu k vytvoření a konfigurace prioritní položky, naleznete v následujících tématech:


Obsah