Položka předvoleb typu souboru umožňuje vytvořit, konfigurovat a odstranit přípony názvů souborů přidružené ke konkrétní třídě souborů (například k textovým dokumentům). Položka předvoleb navíc umožňuje přidružit ke konkrétním typům souborů aplikace pro otevření, úpravy a další akce a také ikony. Před vytvořením položky předvoleb typu souboru byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u této položky.

Vytvoření položky typu souboru

Vytvoření nové položky předvoleb typu souboru
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na uzel Možnosti složky, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Typ souboru.

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti typu souboru vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení typu souboru, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení typu souboru v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již přidružení typu souboru existuje.

Vytvořit

Vytvoří nové přidružení typu souboru. Pokud je přípona názvu souboru v položce typu souboru zaregistrována v počítači, nové přidružení typu souboru se nevytvoří.

Odstranit

Odebere stávající přidružení typu souboru. Přidružení existuje, jestliže přípona názvu souboru v položce typu souboru je zaregistrována v počítači. Pokud přidružení neexistuje, neprovede se žádná akce.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří přidružení typu souboru. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přiřazeného k danému přidružení typu souboru. Pokud přidružení typu souboru neexistuje, vytvoří akce Nahradit nové přidružení typu souboru.

Aktualizovat

Změní přidružení typu souboru. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré další nastavení zůstane tak, jak bylo dříve nakonfigurováno. Pokud přidružení typu souboru neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat nové přidružení typu souboru.

Nastavení typu souboru

Přípona souboru

Zadejte příponu souboru, kterou chcete přidružit k zadané aplikaci. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Poznámka

Před příponu názvu souboru není třeba zadávat tečku.

Přidružená třída

Ze seznamu registrovaných tříd zvolte tu položku, kterou chcete přidružit k typu souboru. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Konfigurace nastavení třídy

Po výběru možnosti Konfigurovat nastavení třídy můžete nakonfigurovat pokročilé nastavení třídy.

 • Chcete-li k příponě názvu souboru přidružit ikonu souboru, zadejte celou cestu do pole Cesta k souboru ikony. Také můžete kliknout na tlačítko Procházet (…) a umístění souboru vyhledat. V případě vyhledání umístění souboru se automaticky zadá pole Index ikony.

 • Chcete-li k tomuto konkrétnímu typu souboru přidružit aplikace pro otevření, úpravy a další akce, klikněte na tlačítko Nový. Společně s požadovanými specifikacemi zadejte název příkazu, který se v systému Windows zobrazí v místní nabídce, a aplikaci, kterou systém Windows spustí. Klikněte na tlačítko OK.

Další informace

 • Každá konfigurovaná dílčí akce zcela nahradí případnou dílčí akci se stejným názvem, která byla dříve registrována ve třídě Přidruženo. Kromě přepisu dílčí akce nepodporuje tato položka odebírání dílčích akcí nebo jiných položek v seznamu Akce.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah