Položka cílení na shodu dat umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že se den nebo datum shoduje s hodnotou zadanou v položce cílení. Jestliže vyberete možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud se den nebo datum neshoduje s hodnotou zadanou v položce cílení.

Týdně

Jestliže vyberete tuto možnost, bude položka předvoleb použita pouze v den v týdnu, který zadáte v položce cílení.

Měsíčně

Jestliže vyberete tuto možnost, bude položka předvoleb použita pouze v den, který zadáte v položce cílení.

Dne

Jestliže vyberete tuto možnost, bude položka předvoleb použita pouze k datu, které zadáte v položce cílení. Jestliže vyberete možnost Každý rok, bude položka předvoleb použita každý rok pouze v měsíci a v den, které zadáte.

Další informace

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah