Vytvoření migrační tabulky

 1. Ve stromu konzoly Správa zásad skupiny (GPMC) dvakrát klikněte na strukturu domén, ze které chcete vytvořit migrační tabulku.

 2. Máte dvě možnosti:

  • Klikněte pravým tlačítkem na možnost Domény a poté klikněte na možnost Otevřít editor migrační tabulky.

  • Klikněte pravým tlačítkem na možnost Objekty zásad skupiny a poté klikněte na možnost Otevřít editor migrační tabulky.

 3. Následujícím postupem můžete zadat zdroj, který chcete zahrnout do migrační tabulky:

  1. Do pole Název zdroje zadejte název zdroje nebo klikněte pravým tlačítkem na buňku, klikněte na možnost Procházet, vyhledejte a poté zadejte typ objektu, jeho umístění a název.

   Pokud budete zadávat název zdroje ručně, musíte zadat přesný název uživatele, počítače a skupiny nebo cestu UNC uvedenou ve zdroji GPO (například TestDomain\PolicyAdmins nebo \\server1\publicshare). Typ názvu zdroje musí odpovídat typu zdroje uvedenému v migrační tabulce.

   Objekty zabezpečení lze zadávat pomocí následujících formátů:

   Hlavní uživatelské jméno (UPN): Například adresa@contoso.com.

   Správce účtu zabezpečení: Například contoso\adresa.

   Název DNS: Například contoso.com\adresa.

   Volný text: Například adresa. Musíte zadat typ - buď volný text, nebo SID.

   SID: Například S-1-11-111111111-111111111-1111111111-1112. Musíte zadat typ - buď volný text, nebo SID.

  2. V poli Typ zdroje zadejte typ zdroje v buňce vedle buňky s názvem zdroje. Otevřete rozevírací seznam a vyberte příslušný typ. Pokud použijete k vyhledání názvu zdroje možnost Procházet, zadá se typ zdroje automaticky.

  3. Do pole Název cíle zadejte název cíle nebo klikněte pravým tlačítkem na buňku vedle buněk názvu zdroje a typu zdroje. Nyní máte několik možností:

   Kliknutím na možnost Procházet vyhledejte uživatele, počítač nebo skupinu.

   Přejděte na možnost Nastavit cíl a klikněte na příslušnou možnost. U cesty UNC nelze použít možnost Bez cíle.

 4. Opakujte krok 3 pro všechny zdroje, které chcete zahrnout do migrační tabulky.

 5. Klikněte na možnost Soubor a poté na možnost Uložit.

 6. Zadejte umístění, kam chcete uložit migrační tabulku, a klikněte na tlačítko Uložit.

Další informace

 • Pomocí editoru migrační tabulky můžete zkontrolovat správnost zadaných cílů. Pokud nejsou v migrační tabulce zadány správné cíle, může dojít k selhání kopírování nebo importu. Migrační tabulku můžete ověřit kliknutím na možnost Ověřit v nabídce Nástroje.

Další odkazy


Obsah