Úpravy nastavení zásad šablon pro správu

 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny, který chcete upravit, a potom klikněte na příkaz Upravit.

 2. Ve stromu konzoly klikněte pod složkou Šablony pro správu na složku obsahující nastavení zásad, která chcete konfigurovat.

 3. Ve sloupci Nastavení kliknutím na název nastavení zásad zobrazte popis tohoto nastavení zásad.

 4. Pokud chcete změnit toto nastavení zásad, dvakrát klikněte na jeho název.

 5. V dialogovém okně nastavení zásad klikněte na jednu z následujících možností:

  • Není nakonfigurováno: Registr není modifikován.

  • Povoleno: Registr odráží skutečnost, že bylo vybráno nastavení zásad.

  • Zakázáno: Registr odráží skutečnost, že nebylo vybráno nastavení zásad.

 6. Vyberte libovolné další možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

Další informace

 • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

 • Nastavení pro HKEY_LOCAL_MACHINE se nacházejí ve větvi Konfigurace počítače a nastavení pro HKEY_CURRENT_USER se nacházejí ve větvi Konfigurace uživatele.

 • Pokud bude některá zásada počítače v konfliktu se zásadou uživatele, má obecně prioritu zásada počítače. Pokud však autoři aplikace tuto zásadu poruší, nemohou ji zásady skupiny nijak vynutit.

 • Nastavení zásad Šablony pro správu se také říká nastavení zásad týkajících se registru.


Obsah