Položka předvoleb schématu napájení slouží ke konfiguraci nastavení ve schématu napájení v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP - jedná se o skupinu nastavení řízení spotřeby sloučených pod jedním názvem. Schémata napájení řídí, jak systém Windows spravuje hardwarovou spotřebu energie po období nečinnosti. Před vytvořením schématu napájení byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření. Položky schématu napájení můžete nakonfigurovat stejným způsobem jako v okně Možnosti napájení v Ovládacích panelech.

Poznámka

Položky předvoleb možností napájení slouží ke konfiguraci způsobu, jakým systém Windows Server 2003 nebo Windows XP reaguje na události napájení.

Vytvoření položky schématu napájení v systému Windows XP

Vytvoření nové položky předvoleb schématu napájení pro systém Windows XP
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

 3. Klikněte na uzel Možnosti napájení pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Schéma napájení (Windows XP).

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti schématu napájení vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení schématu napájení, které chcete u zásad skupiny nakonfigurovat. (Další informace naleznete v tématu Povolení a zakázání nastavení v položce předvoleb.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již existuje schéma napájení.

Vytvořit

Vytvoří nově konfigurované schéma napájení. Pokud již existuje schéma napájení se stejným názvem jako tato položka schématu napájení, nedojde ke změně stávajícího schématu napájení.

Odstranit

Odebere schéma napájení se stejným názvem jako položka předvoleb schématu napájení. Pokud schéma napájení neexistuje, rozšíření neprovede žádnou akci.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří schéma napájení zadané názvem. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k danému schématu napájení. Pokud schéma napájení neexistuje, vytvoří akce Nahradit nově konfigurované schéma napájení.

Aktualizovat

Změní schéma napájení. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré další nastavení zůstane tak, jak bylo dříve nakonfigurováno. Pokud schéma napájení neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat nové schéma napájení.

Další informace

 • Pokud se uživatelská položka schématu napájení zpracuje až po počítačové položce schématu napájení, nahradí uživatelské nastavení schématu napájení aktivní nastavení, které bylo případně dříve aktivováno počítačovou nebo uživatelskou položkou schématu napájení.

 • Místní správce a skupina správy Power Users mohou ručně změnit své nastavení napájení v Ovládacích panelech. Ostatní uživatelé tuto možnost nemají. Bez ohledu na to však platí, že se nastavení konfigurované pro uživatele aktivuje, když se přihlásí, a zůstane stejné i po jeho odhlášení.

 • Při spuštění počítače bez přihlášeného uživatele se aktivuje nastavení použité u počítače. Při použití zásad počítače bez přihlášeného uživatele však položky předvoleb schématu napájení, které podporují aktualizace zásad skupiny na pozadí, mohou obnovit nastavení schématu napájení.

 • Nastavení schématu napájení určuje, které hodnoty jsou obsaženy v zadaném schématu napájení. Při vytváření nových schémat napájení jsou zakázané hodnoty načteny z výchozího schématu napájení pro počítač nebo uživatele. V dialogovém okně Nové vlastnosti schématu napájení bude pro kterékoli schéma napájení vybrané v seznamu Schémata napájení vybráno standardní nastavení.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah