Zásady skupiny zahrnují rozšíření předvoleb nastavení pro Internet. U uživatelů toto rozšíření umožňuje:

  • vyžadovat specifickou konfiguraci nastavení pro Internet,

  • nastavit počáteční konfiguraci nastavení pro Internet, ale umožnit koncovým uživatelům provádět změny,

  • konfigurovat několik nastavení pro Internet, avšak ponechat ostatní na rozhodnutí jednotlivých koncových uživatelů, (Například můžete zadat proxy server, ale přitom umožnit uživatelům změnit možnosti přístupu.)

Začínáme

Pro libovolný objekt zásad skupiny (GPO) v doméně je možné vytvořit a konfigurovat položky předvoleb aplikace Internet Explorer. Nastavení lze nakonfigurovat úpravou objektů zásad skupiny, a to pomocí konzoly pro správu zásad skupiny. Při úpravě objektů zásad skupiny můžete v následujícím umístění nalézt prioritní příponu:

Konfigurace uživatele

   └ Předvolby

      └ Nastavení ovládacích panelů

         └ Nastavení pro Internet

Informace o tom, jak použít tuto příponu k vytvoření a konfigurace prioritní položky, naleznete v následujících tématech:


Obsah